Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam účastníkov vzdelávania v školskom roku 2017/2018

  

 

Učiteľ Škola
Ing. Erika Pavlíková   Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Ing. Jana Božeková PhD. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Ing. Mária Lipnická   Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
Ing. Irena Minárová   Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Ing. Martina Trubinská   Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Ing. Gabriela Pažická   Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
Ing. Lenka Mravcová   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Mgr. Adriana Vančová   Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Ing. Zdenka Skálová   SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca
Ing. Eva Bellová   Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Mgr. Jaroslava Svrčková   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Ing. Zuzana Buzinkaiová   Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Patrícia Halajová   Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Viera Zlatohlávková   Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Zuzana Krajňáková   Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Iveta Svitačová   Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Marek Gaborčík   Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Ing. Mária Lofajová   Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Ing. Viera Paradová   Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník
Ing. Andrea Jančovičová   Stredná odborná škola - Szakkozépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Mgr. Zuzana Dolhyová   Gymnázium Alejová 1, Alejová 1, Košice
PhDr. Iveta Hájovská   SOŠ, Štefánikova 39, Svit
Ing. Ivana Šimovcová   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Martina Završanová   Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, ul. Družby číslo: 554/64, Podbrezová
Ing. Danka Kožlejová   Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, Prešov
Ing. Zuzana Jantoščiaková   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Ing. Iveta Aschenbrierová   Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
Ing. Monika Hamzová   Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magan Szakkozepiskola Uj ut, Malčice 265, Malčice
Ing. Ľubomíra Števove   Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61, Bratislava
Ing. Martina Šeďová   Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Ing. Anna Kostrejová   SOŠ obchodu a  služieb, Školská 4, Michalovce
Mgr. Eva Wolfová PhD. Gymnázium Poštová 9, Poštová 9, Košice
Mgr. Oľga Nôžková   Gymnázium  Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Ing. Renáta Fedorčíková   Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov