Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 22. 5. 2018 - 8:50)

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
2 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 3
3 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 3
4 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 2
5 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
6 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Bohuš Popík 3
7 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 1
8 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská 1
9 Košice, SOŠ automobilová, Moldavska cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá 2
10 Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika Ing. Dana Bednárová 4