Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základy finančnej gramotnosti

 

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na dištančný kurz Základy finančnej gramotnosti. 

 

Ciele vzdelávania

Hlavných cieľom je pomôcť účastníkom vzdelávania pochopiť základné princípy fungovania sveta financií a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

Cieľom vzdelávania je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti, pochopiť základné fungovanie efektívneho hospodárenia s peniazmi, zodpovedného správania k financiám, fungovania vybraných finančných inštitúcií a uvedomiť si dôležitosť rizík ale aj výhod spojených s poistením, sporením, investovaním. 

Vzdelávanie sa nezameriava na konkrétne bankové, či finančné produkty finančných inštitúcií. 

 

Pre koho je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre všetkých záujemcov, starších ako 18 rokov, ktorí sa chcú vedieť orientovať vo svete financií a osvojiť si správne návyky pri plánovaní, hospodárení a zodpovednom prístupe ku svojim financiám. 

Ak ste absolventom nášho vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, tento kurz pre vás nie je vhodný. Dostatočnú úroveň finančnej gramotnosti by ste mali získať absolvovaní tohto programu.

V prípade ak ste však učiteľ základnej alebo strednej školy, odporúčame vám zapojiť sa do nášho programu Viac ako peniaze (2. stupeň ZŠ a SŠ), prípadne Ja a peniaze (1. stupeň ZŠ).

 

Ako vzdelávanie prebieha?

Kurz je realizovaný online formou. Pripravené sú pre vás učebné texty, testy a otvorené otázky a úlohy, ktoré riešite pod vedením tútora. Študujete z pohodlia domova a tempo si volíte sami. Na štúdium máte vymedzený čas maximálne 4 mesiace.

 

Poplatok za kurz

Poplatok za 1 osobu je stanovený vo výške 99,- €. 

 

Kedy sa budem môcť prihlásiť?

Ak máte záujem byť informovaný o spustení prihlasovania, vyplňte tento formulár.

 

 

Čo sa naučíte?

Vzdelávanie je realizované ako online kurz a je rozdelené do 9 kapitol:

1 Peniaze

2 Naše príjmy a výdavky

3 Riadenie financií

4 Ako fungujú banky

5 Ako a čím platíme

6 Moderné bankové nástroje

7 Existuje niečo iné okrem peňazí?

8 Zadlžiť sa rozumne

9 Životné istoty a riziká

 

Viac o kurze  Pravidlá a podmienky

 

Ak ste nenašli odpoveď o kurze na týchto stránkach, neváhajte nás kontaktovať emailom na kalcevsky@jaslovensko.sk. 

 

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.  Prečítajte si o nás viac.