Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

Formulár na prihlásenie záverečnej prezentácie JA Ekonómia a podnikanie-učiteľ

Formulár vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Prihlasovací formulár záverečnej práce JA Ekonómia a podnikanie - učiteľ
 
Údaje o učiteľovi
Titul:
Meno: Priezvisko:  
Dátum narodenia: E-mail:
 
Škola   

Názov:

(napr. Stredná odborná škola)

 
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    

Názov záverečnej práce:

 Vložte záverečnú prácu
 Vložte záverečnú prezentáciu
    
Dátum: 25.08.2019 14:52 
    
Vyplnením a odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem s vybratou témou na záverečnú prezentáciu v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Ekonómia a podnikanie - učitelia. 
    
  Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania, evidencie a na stanovený účel pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 
Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!