Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

Harmonogram záverečných prezentácií 2017/2018 Košice


Vzhľadom na ešte prebiehajúci posledný modul vzdelávania a zasielanie záverečných prác, časový
harmonogram nie je fixný a je pravdepodobné, že sa bude meniť. 

Stiahnite si pozvánku. 

Meno učiteľa Škola Deň konania Miesto konania Čas konania
Ing. Iveta Aschenbrierová   Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno 13.6.2018 KE 10:00
Ing. Renáta Fedorčíková   Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 13.6.2018 KE 10:15
Ing. Marek Gaborčík   Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 13.6.2018 KE 10:30
PhDr. Iveta Hájovská   Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 13.6.2018 KE 10:45
Ing. Zuzana Jantoščiaková   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13.6.2018 KE 11:00
Ing. Anna Kostrejová   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 13.6.2018 KE 11:15
Ing. Danka Kožlejová   Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov 13.6.2018 KE 11:30
Ing. Mária Lipnická   Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 13.6.2018 KE 11:45
Ing. Lenka Mravcová   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13.6.2018 KE 12:00
Ing. Viera Paradová   Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník 13.6.2018 KE 12:15
Mgr. Jaroslava Svrčková   Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13.6.2018 KE 12:30
Ing. Martina Šeďová   Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 13.6.2018 KE 12:45