Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2019/2020

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2019/2020

aktualizované: k 11.10.2019 10:30

# Škola Učiteľ
1 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová
2 Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč
3 Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Marcel Sokolovič
4 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Mgr. Oliver Chudovský
5 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová
6 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Mgr. Kristína Valášková
7 Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová
8 Bratislava, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte
pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska č. 1
Ing. Jana Švihoríková
9 Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20 Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
10 Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Simona Pribylová
11 Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Erika Ürgeová
12 Brezno, SOŠ TaS, Laskomerského 3 Ing. Viera Ďuriančíková
13 Brezno, SOŠ TaS, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová
14 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová
15 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Jana Večeríková
16 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková
17 Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - KeSZSZ, Budovateľská 32 Ing. Andrea Hajabácsová
18 Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kemcová
19 Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Anna Šáriová
20 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiakova
21 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová
22 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Jana Škulavikova
23 Levice, Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová
24 Liptovský Mikuláš, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 Mgr. Monika Hazuchová
25 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová
26 Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Anna Kudelásová
27 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellova
28 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiova
29 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová
30 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková
31 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková
32 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Mária Lenčová
33 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová
34 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Ľubica Gracíková
35 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Adriana Pagáčová
36 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Alena Lipková
37 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová
38 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová
39 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Ing. Eva Maškulková
40 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Ing. Katarína Omámiková
41 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Mgr. Zuzana Presperinová
42 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA
43 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová
44 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková
45 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová
46 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD.
47 Prešov, Stredná odborná škola služieb, Košická 20 Ing. Peter Pavlík
48 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová
49 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová
50 Prešov, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34 Ing. Danka Kožlejová
51 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková
52 Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Ivana Fafráková
53 Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Šivecová
54 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská
55 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská
56 Strážske, Stredná odborná škola, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová
57 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková
58 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová
59 Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Svetlana Dulová
60 Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Eva Zavadilová
61 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S: Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľubica Ježovičová
62 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S: Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková
63 Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek
64 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová
65 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková
66 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka
67 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová
68 ŽIlina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 Ing. Veronika Paurová