Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 15. 10. 2018 - 21:13)

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Banská Štiavnica, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12 Ing. Diana Kalnovičová 1
2 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
3 Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová 2
4 Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20 Doc. Ing. Ľubica Černá 2
5 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 1
6 Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20   Erika Urgeová 1
7 Brezno, Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3 Ing. Alena Charvátová 2
8 Brezno, Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová 3
9 Brezno, Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3 Ing. Viera Ďuriančíková 2
10 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová 1
11 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 1
12 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Beata Rizovová 1
13 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková 1
14 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek 1
15 Košice, SOŠ automobilová, Moldavska cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá, PhD. 2
16 Košice, Stredná odborná škola železničná, Palackého 14 Ing. Anna Keltošová 5
17 Košice, Stredná odborná škola železničná, Palackého 14 Ing. Peter Papcun 1
18 Košice, Súkromná stredná odborná škola Postupimská, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová 1
19 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Mgr. Jaroslava Svrčková 1
20 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová 5
21 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková 1
22 Levice, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová 2
23 Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková 1
24 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
25 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Soňa Kúrňavová 2
26 Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika Ing. Dana Bednárová 4
27 Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Anna Kudelásová 2
28 Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová 1
29 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová 1
30 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová 1
31 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová 1
32 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková 1
33 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová 1
34 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková 1
35 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová 2
36 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Mária Lenčová 2
37 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Adriana Pagáčová 1
38 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Ľubica Gracíková 1
39 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová 2
40 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová 2
41 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Peter Janok 2
42 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 1
43 Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová 1
44 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová 1
45 Prešov, Stredná odborná škola služieb, Košická 20 Ing. Peter Pavlík 1
46 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 2
47 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 1
48 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Mária Kredátusová 3
49 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Mária Mihaľová 2
50 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová 2
51 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Viera Kundľová 1
52 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Bohuš Popík, MBA 3
53 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
54 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 2
55 Prešov, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 Ing. Zuzana Sarnecká 2
56 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková 1
57 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanskä 1
58 Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská 1
59 Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Miroslava Medňanská 1
60 Sobrance, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 Mgr. Mária Riabcová 3
61 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská 1
62 Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Viera Paradová 1
63 Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová 1
64 Šaľa, Spojená škola, Nivy 2 Ing. Mária Fintová 2
65 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová 1
66 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková 1
67 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
68 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková 2
69 Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová 1
70 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová 1
71 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková 1
72 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 3
73 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 3
74 Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 Mgr. Viktor Tanító 2