Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do Učebnice ekonómie a podnikania - bezplatná - 2019/2020

Mám záujem vyplniť prihlášku pre budúci školský rok 2020/2021

Vzhľadom na aktuálne udalosti posledných dní sme sa rozhodli sprístupniť Učebnicu ekonómie a podnikania bezplatne do času, kým budú školy opäť otvorené -  pre všetky školy, aby ste ju v tomto čase mohli využiť so svojimi žiakmi.

Učebnica ekonómie a podnikania je online platforma, ktorá obsahuje učebné texty, testové a otvorené otázky a úlohy pre žiakov stredných škôl. Do systému žiakov registruje ich učiteľ, ktorý s nimi pracuje ako ich tútor. Sprístupňuje im kapitoly, môže zadávať testy a opravovať úlohy.

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte prosím programovú manažérku Grétku Balátovú, e-mail: balatova@jaslovensko.sk, telefón 0948 243 004.

 Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy do samostatného programu
Učebnica ekonómie a podnikania pre obdobie 16. marca - do otvorenia škôl

Nezabudnite, že Učebnica ekonómie a podnikania je chránená autorskými právami a v prípade zneužitia obsahu, nedovoleného šírenia, poskytnutia neoprávneným osobám, či tretím stranám, kopírovania, či využívania obsahu na iný, ako stanovený účel bez súhlasu majiteľa (písomného, či hodnoverne elektronického) je majiteľ obsahu oprávnený požadovať náhradu škody, okamžité ukončenie používania týchto materiálov, ich vrátenie, či vylúčenie školy z programu/projektu a zamedzenie prístupu učiteľa a/alebo žiakov ku všetkým predmetným materiálom.

 
ŠKOLA   
Názov (napr. Stredná odborná škola):
Ulica a číslo:  
Mesto:  
Kraj:
Okres:
Telefón:
E-mail:
    
RIADITEĽ   

Meno a priezvisko (vrátane titulov):

    
UČITEĽ PROGRAMU
Program Učebnica ekonómie a podnikania môžu na tej istej škole realizovať aj viacerí učitelia, je však potrebné, aby sa každý učiteľ prihlásil do programu. Pre realizáciu tohto programu nie je nutné absolvovať žiadne školenie. Všetky informácie o používaní portálu sú učiteľom zaslané e-mailom (takisto sú kedykoľvek k dispozícii konzultácie s programovou manažérkou).

UČITEĽ 1

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko: 
Titul za menom:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný): 

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte predpokladaný počet tried)
 
UČITEĽ 2
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom: 
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy.

Program plánujem využiť v  triedach (uveďte predpokladaný počet tried)
 
UČITEĽ 3   
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy:

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte predpokladaný počet tried)
 

Ak budú program v škole využívať viac ako 3 učitelia, prosím, vyplňte prihlášku opätovne.

Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte, prosím, správnosť vyplnených údajov. Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s učiteľmi.

 
Prihlášku vyplnil:
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
E-mail    
Dátum: 28.05.2020  12:54    
       

Súhlasím s vyššie uvedeným pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program Učebnica ekonómie a podnikania vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Vaša prihláška bude spracovaná obratom / čo najskôr od jej odoslania a e-mailom dostanete ďalšie inštrukcie.