Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2021/2022

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania.

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2021/2022

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Aktualizované: 12. 11. 2021 15:00

Škola Učiteľ Počet tried
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová  1
Bratislava, Evanjelické lýceuim, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  2
Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová  2
Bratislava, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3 Ing. Blanka Kolníková  4
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  1
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Zuzana Ščevíková  1
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Erika Ürgeová  1
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektronická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  1
Bratislava, The College of Central Europe,  o.z., Mýtna 50 Mgr. Miroslava Dechtárová  1
Bratislava 2, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20 Ing. Mária Žiaková  5
Brezno, Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová  3
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková  1
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Anna Masláková  1
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková  2
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová  1
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal  1
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Ing. Milan LagoszMBA 1
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  2
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Ivona Drenčáková  1
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Anna Gallová  1
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Slavka Hazalová  1
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Agáta Gunárová  1
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Miroslav Jac  4
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Antónia Korcsmárosová  2
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 RNDr. Jana Petkaničová  2
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová  2
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Mgr. Tomáš Ilečko, PhD. 1
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Martina Ilišková  2
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová  3
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Ľudmila Lojová 1
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Martina Matúšová  2
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 MVDr. Lenka Tomková, PhD. 1
Kráľovský Chlmec, Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18 Ing. Gabriela Csonková  1
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková  3
Levice, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová  2
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  1
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová  1
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Pethövá  1
Liptovský Mikuláš, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 Mgr. Monika Hazuchová  1
Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová  2
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková  4
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 PhDr. Zuzana Tkáčová  4
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Marta Fedorišinová  1
Michalovce, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Ing. Jaroslava Kizivatová  2
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 162/3 Ing. Ida Matuškovičová  2
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Anna Košútová  1
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová  1
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová  1
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová  1
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková  2
Nitra, Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 Ing. Ivana Koniarová  2
Nitra, Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 Ing. Sylvia Maladiová  3
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Ivana Šimovcová  1
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Alžbeta Kontšeková  1
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Alena Lipková  1
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová  1
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová  1
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Tatiana Ciklaminiová  1
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  1
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová  2
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Barteková  1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Henrieta Mikulíková  1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Michaela Kopková  1
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová  1
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová  2
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Viera Kundľová  2
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová  2
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  1
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Jana Majirošová  2
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Marta Kalinová 1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Antónia Kolenková 1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 PhDr. Marek Šebej 1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD. 1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Slavomíra Turčinová 1
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová  1
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová  5
Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková  1
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 Ing. Žaneta Csobová  2
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 PhDr. Ingrid Kováčová  1
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 Ing. Milan Martinko  1
Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Akad. Hronca 1 Ing. Tatiana Chocholová  1
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Dvorčáková 1
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Ivana Fafráková  3
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Helena Fraňová  2
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Stanislava Lukáčová 1
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Šivecová  2
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Daniela Žiaková 1
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA 1
Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská  1
Strážske, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová  5
Svit, Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská  2
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková  2
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová  2
Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková  3
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Barbora Jergová  2
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Mgr. Andrej Krajčovič  1
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Mgr. Erika Maťovková  2
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Ing. Beáta Mihóková  5
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Mgr. Nikoletta Rubiová  1
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 #ODKAZ! 1
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková  1
Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka  1
Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová  2
Žiar nad Hronom, Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23 Ing. Mariana Kováčiková  1
Žiar nad Hronom, Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23 Ing. Eva Sliacka  1
Žilina, Gymnázium, Varšavská  cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková  2
Žilina, Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3   Veronika Olexová  3
Žilina, Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3   Viktor Tanító  1
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Anna Hanzelová  3
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Emília Vrábová  3