Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2022/2023

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta školy.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2022/2023

Aktualizované: 28. 10. 2022 13:09

Škola Učiteľ Počet tried
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová  1
Bratislava, 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20 Mgr. Lukáš Petrík  4
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  2
Bratislava, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Ing. Kornélia Lohyňová  1
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová 1
Bratislava, Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3 Ing. Blanka Kolníková  4
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Dobroslav Blatnický  3
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  2
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Iveta Širgelová  3
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  2
Brezno, Stredná odborná škola TaS, Laskomerského 3 Ing. Alena Charvátová  1
Brezno, Stredná odborná škola TaS, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová  2
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková  1
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová  1
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Jana Večeríková  2
Ivanka pri Dunaji, Spojená škola, SNP 30 Ing. Johana Pálinkášová  6
Ivanka pri Dunaji, Spojená škola, SNP 30 Ing. Zenka Pätoprstá  5
Ivanka pri Dunaji, Spojená škola, SNP 30 Ing. Emília Šiková-Čepelová  3
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová  2
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Albín Sakal  1
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  3
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová  1
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova1 Ing. Tímea Dulinová  1
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová  2
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Mgr. Marcel Leško, PhDr. 1
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Ing. Martina Matúšová  3
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 MVDr. Lenka Tomková, PhD. 1
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková  2
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Monika Rolková  1
Levice, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová  2
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Erika Píšiová  1
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteatrom 7 Ing. Mária Bajúzová  1
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteatrom 7 Ing. Anna Fraschová  1
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Pethövá  1
Liptovský Mikuláš, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 Mgr. Monika Hazuchová  2
Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová  2
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková 1
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Marta Fedorišinová  3
Michalovce, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Ing. Jaroslava Kizivatová-- 2
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová  1
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Eva Borovjáková  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková  2
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová  1
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková  2
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Ivana Šimovcová  4
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  1
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Alena Lipková 2
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová  1
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová  2
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  3
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová  3
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Beáta Adamková  1
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Veronika ŠpinerPhD. 1
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 Ing. Andrea Trgiňová  1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Barteková  1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 1
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Henrieta Mikulíková  1
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová  1
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová  2
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová  1
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  1
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Jana Majirošová  2
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Tatiana Olujič  1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Mgr. Karol Baňas  1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Ján Kuchárik  1
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD. 1
Prešov, Stredná odborná škola služieb, Košická 20 Ing. Peter Pavlík  1
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová  1
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová  5
Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková  1
Rožňava, Gymnázium P.J.Šafárika - P.J.Šafárik Gimnázium, akad. Hronca 1 Ing. Tatiana Chocholová  1
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Ivana Fafráková  1
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Šivecová  1
Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucka 14 Ing. Jarmila Krasňanská  1
Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucka 14 Ing. Alžbeta Švardová  1
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  1
Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. RNDr. Lívia Brovková  1
Strážske, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová  6
Svidník, Spojená škola, 464 Ing. Zdenka Kožlejová  1
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková  1
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová  1
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  1
Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova č. 7 Ing. Ľudmila Ševčíková  4
Zvolen, Gymnázium, Hronská 1467/3 Mgr. Alexandra Nagyová  1
Žiar nad Hronom, Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2 Mgr. Peter Sučanský  1
Žiar nad Hronom, Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23 Ing. Eva Sliacka  1
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková  2
Žilina, Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3 Mgr. Patrícia Sabová  1
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Martina Gajdárová  1
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Anna Hanzelová  2
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Andrea Lokajová  1
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Miloš Ondrušek, PhD. 1
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Emília Vrábová  1