Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2019/2020

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené podľa času prihlásenia.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2019/2020

aktualizované: k 12.4.2019

# Škola Učiteľ Počet
tried
1 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 2
2 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka 1
3 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 1