Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebnica ekonómie a podnikania - pre školy

(prihláška do programu | viac o programe | zapojené školy)

Junior Achievement Slovensko ponúka učiteľom stredných škôl online učebnicu, vďaka ktorej sa žiaci naučia viac o:

  • základoch ekonómie,
  • manažmente,
  • podnikaní,
  • ponuke a dopyte,
  • fungovaní firiem,
  • úlohe štátu,
  • marketingu,
  • ako rozbehnúť vlastný Startup.

Celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom online platformy. Pracovať s učebnicou môžete na hodinách v škole, ale aj doma. 

V učebnici sú k dispozícii systémové testové otázky a otvorené otázky a úlohy.

Učiteľ má možnosť vkladať do jednotlivých kapitol aj vlastné testové otázky, zadávať žiakom testy a komunikovať s nimi prostredníctvom portálu.

 

Prečítajte si viac o Učebnici ekonómie a podnikania