Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registrácia učiteľov - modul 1


Registračný formulár môžu vyplniť iba učitelia, ktorí sa prihlásili (vyplnili prihlášku pre šk. rok 2018/2019) do programov:

  • JA Aplikovaná ekonómia
  • JA Etika v podnikaní
  • JA Podnikanie v cestovnom ruchu
  • JA A PENIAZE
  • JA Viac ako peniaze

Táto registrácia slúži pre účely absolvovania modulu 1,dištančnej časti, vo vyššie uvedených programoch.

Registračný formulár nájdete tu.