Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

kurz Základy finančnej gramotnosti

Vážený účastník,

ďakujeme za vašu registráciu do kurzu Základy finančnej gramotnosti prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk, ktorý prevádzkuje vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.

Vaša registrácia podlieha overeniu a schváleniu, vaše prihlásenie na portál preto ešte nie je možné. O schválení registrácie vás budeme informovať emailom.

 

JA Slovensko, n.o. | Skúsenosťou k úspechu

        www.jaslovensko.sk

 

Tento email je automaticky generovaný systémom, neodpovedajte naň.