Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registrácia

Vyberte si z nasledujúcich možností registrácie na portál:

Registrácia učiteľa - modul 1

  • registrácia slúži pre potreby realizácie kontinuálneho inovačného vzdelávania/vzdelávania modulu 1 v rámci programov JA A PENIAZE, JA Viac ako peniaze, JA Aplikovaná ekonómia, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II, JA Etika v podnikaní.

Registrácia nového učiteľa na portál

  • slúži pre nových učiteľov, ktorí s portálom ešte nepracovali a nerealizujú kontinuálne inovačné vzdelávanie/vzdelávanie vo vyššie uvedených programoch. Táto registrácia je prevažne určená pre učiteľov samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

 

  • Pokiaľ ste učiteľ, ktorí už v minulosti zo systémom pracoval a nevie sa prihlásiť, kontaktujte vzdelavanie@jaslovensko.sk.