Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registrácia

Registrácia na portál je určená len pre učiteľov, ktorí vyplnili príslušnú prihlášku do programu.

 

Vyberte si:

Registrácia učiteľa - modul 1

  • slúži pre potreby realizácie vzdelávania (modul 1) v rámci programov Ja a peniaze, Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia a Zručnosti pre úspech.

 

Registrácia nového učiteľa na portál

  • slúži pre nových učiteľov, ktorí s portálom ešte nepracovali a nerealizujú vzdelávanie vo vyššie uvedených programoch. Táto registrácia je prevažne určená pre učiteľov samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania a Etika v podnikaní.
  • Registrácii na portál predchádza vyplnenie prihlášky do programu a úhrada príslušného poplatku. Bez uvedených náležitostí nemôže byť registrácia schválená.
  • Pokiaľ ste učiteľ, ktorý už v minulosti zo systémom pracoval a nevie sa prihlásiť, kontaktujte vzdelavanie@jaslovensko.sk.