Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pomoc pri registrácii nového učiteľa

 

Na portál JA Slovensko, n.o. sa môže registrovať iba učiteľ (v niektorých prípadoch konzultant), ktorý sa riadne prihlásil do vzdelávacieho programu a škola uhradila príslušný poplatok za tento program (ak nie je stanovené inak).

 
Dôležité!
 • Je dôležité aby ste správne vyplnili všetky polia, ktoré sa v registračnom formulári nachádzajú, všetky sú povinné!
 • V spodnej časti formulára označte tie možnosti, ktoré sú pre vás.
 • Ak už ste na portáli registrovaný a potrebujete len pridať nový program, kontaktujte daného programového manažéra tohto programu.

 

Čo označiť?
 • Môžete označiť aj viac možností. Vždy však označte iba tie, ktoré sa týkajú programu, do ktorého ste prihlásený.

 

Online učebnice:

Vyznačením tejto možnosti, získate prístup k učebným textom a metodike daného programu.

 

 • Učebnica ekonómie a podnikania - označte len ak budete realizovať tento program ako samostatný, príp. v rámci programu Aplikovaná ekonómia.
 • Zručnosti pre úspech - označte ak budete realizovať tento program, učebnica je v programe povinná.
 • Etika v podnikaní - označte ak budete realizovať tento program , učebnica je v programe povinná.
 • Viac ako peniaze - ZŠ - označte ak budete realizovať tento program na základnej škole
 • Viac ako peniaze - SŠ - označte ak budete realizovať tento program na strednej škole

 

Programy JA Slovensko:

Vyznačením tejto možnosti, získate prístup na samotnú stránku programu, k formulárom a ostatným jeho materiálom.

Ak má program aj online učebnicu (viď vyššie) je potrebné ju označiť.

 

 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Etika v podnikaní
 • Aplikovaná ekonómia
 • Viac ako peniaze
 • Ja peniaze
 • Základy podnikania

 

Upozornenie!

Registrácia učiteľa podlieha overeniu a schváleniu. V prípade zistenia, že učiteľ, ktorí sa na portál registroval, označil časti, ktoré nemá oprávnenie využívať (neprihlásil sa do daného programu), nebudú tieto schválené.

 

Dbajte na to, aby boli všetky údaje v registračnom formulári správne. Registráciu v prípade jej odoslania už nie je možné opakovať ani upraviť bez súhlasu administrátora!