Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registrácia učiteľov - modul 1


Registračný formulár môžu vyplniť iba učitelia, ktorí sa prihlásili (vyplnili prihlášku na vzdelávanie pre šk. rok 2020/2021) do programov:

  • Aplikovaná ekonómia
  • Etika v podnikaní
  • Ja a peniaze
  • Viac ako peniaze
  • Zručnosti pre úspech

Táto registrácia slúži pre účely absolvovania modulu 1, dištančnej časti, vo vyššie uvedených programoch.

Registračný formulár nájdete tu.