Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registrácia - učitelia

UPOZORNENIE:

Registračný formulár na portál môžete vyplniť až po tom, čo ste vyplnili prihlášku do príslušného programu. 
Bez riadne vyplnenej prihlášky, nebude vaša registrácia schválená a bude zo systému vymazaná.

 

Ako vyplniť formulár správne?

Pohlavie:   
  
Označte program, príp. online učebnicu, v ktorej budete v nasledujúcom šk. roku pracovať. Ak už ste na portál registrovaný a chcete pridať nový program/učebnicu, kontaktujte manažéra daného programu. Pre vysvetlenie, kliknite sem.
*Online učebnice:


*Programy JA Slovensko: