Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2021/2022

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené podľa dátumu prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2021/2022

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Aktualizované: 15. 6. 2021 7:39

Škola Učiteľ
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková 
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Zuzana Ščevíková 
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Erika Ürgeová 
Bratislava 2, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20 Ing. Mária Žiaková 
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Anna Masláková 
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková 
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová 
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková 
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Ivona Drenčáková 
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Anna Gallová 
Košice, Obchodná akadémia, Polárna 1 Ing. Slavka Hazalová 
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Agáta Gunárová 
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Miroslav Jac 
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Ing. Antónia Korcsmárosová 
Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 RNDr. Jana Petkaničová 
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová 
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Mgr. Tomáš Ilečko, PhD.
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Martina Ilišková 
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová 
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Ľudmila Lojová
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 Ing. Martina Matúšová 
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37 MVDr. Lenka Tomková, PhD.
Kráľovský Chlmec, Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18 Ing. Gabriela Csonková 
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková 
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková 
Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová 
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Pethövá 
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková 
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 PhDr. Zuzana Tkáčová 
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Marta Fedorišinová 
Michalovce, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Ing. Jaroslava Kizivatová 
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková 
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Anna Košútová 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová 
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková 
Nitra, Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 Ing. Ivana Koniarová 
Nitra, Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 Ing. Sylvia Maladiová 
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Ivana Šimovcová 
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Barteková 
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Henrieta Mikulíková 
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová 
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Viera Kundľová 
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová 
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková 
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Jana Majirošová 
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 Ing. Žaneta Csobová 
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 PhDr. Ingrid Kováčová 
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 Ing. Milan Martinko 
Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Akad. Hronca 1 Ing. Tatiana Chocholová 
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Dvorčáková
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Ivana Fafráková 
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Helena Fraňová 
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Stanislava Lukáčová
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Zuzana Šivecová 
Rožňava, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Ing. Daniela Žiaková
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA
Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská 
Strážske, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová 
Svit, Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská 
Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Mgr. Erika Maťovková 
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Ing. Beáta Mihóková 
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Mgr. Nikoletta Rubiová 
Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka 
Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 
Žiar nad Hronom, Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23 Ing. Mariana Kováčiková 
Žiar nad Hronom, Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23 Ing. Eva Sliacka 
Žilina, Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3   Viktor Tanító 
Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4 Ing. Anna Hanzelová