Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2019/2020

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené podľa času prihlásenia.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2019/2020

aktualizované: k 11.6.2019 12:11

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 2
2 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka 1
3 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 1
4 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová 5
5 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 5
6 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 5
7 Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek 1
8 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
9 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 2
10 Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20 Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 2
11 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
12 Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Anna Šáriová 1
13 Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová 2
14 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková 2
15 Strážske, Stredná odborná škola, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová 2
16 Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - KeSZSZ, Budovateľská 32 Ing. Andrea Hajabácsová 1
17 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 2
18 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 2
19 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiakova 3
20 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová 3
21 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Jana Škulavikova 3