Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zapojené školy 2019/2020

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2019/2020

aktualizované: k 20.9.2019 7:00

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
2 Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč 1
3 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Mgr. Oliver Chudovský 3
4 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 2
5 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Mgr. Kristína Valášková 5
6 Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová 2
7 Bratislava, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska č. 1 Ing. Jana Švihoríková 1
8 Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20 Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 2
9 Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Simona Pribylová 1
10 Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Erika Ürgeová 1
11 Brezno, SOŠ TaS, Laskomerského 3 Ing. Viera Ďuriančíková 2
12 Brezno, SOŠ TaS, Laskomerského 3 Ing. Eva Maculová 3
13 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová 1
14 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Jana Večeríková 1
15 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 3
16 Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - KeSZSZ, Budovateľská 32 Ing. Andrea Hajabácsová 1
17 Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kemcová 1
18 Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Anna Šáriová 1
19 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiakova 3
20 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová 3
21 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Jana Škulavikova 3
22 Levice, Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová 2
23 Liptovský Mikuláš, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 Mgr. Monika Hazuchová 1
24 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
25 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellova 1
26 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiova 1
27 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová 1
28 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková 1
29 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková 1
30 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Mária Lenčová 3
31 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová 3
32 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Ľubica Gracíková 1
33 Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Ing. Adriana Pagáčová 1
34 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Alena Lipková 1
35 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová 1
36 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová 1
37 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Ing. Eva Maškulková 2
38 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Ing. Katarína Omámiková 2
39 Poprad, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Mgr. Zuzana Presperinová 2
40 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 2
41 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 5
42 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 5
43 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová 5
44 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD. 1
45 Prešov, Stredná odborná škola služieb, Košická 20 Ing. Peter Pavlík 1
46 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
47 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 5
48 Prešov, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34 Ing. Danka Kožlejová 3
49 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková 2
50 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská 1
51 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská 1
52 Strážske, Stredná odborná škola, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová 2
53 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková 1
54 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová 1
55 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľubica Ježovičová 2
56 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková 2
57 Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek 1
58 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová 1
59 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 1
60 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka 1
61 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 2
62 ŽIlina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 Ing. Veronika Paurová 1