Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2024/2025

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené podľa času prihlásenia.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2024/2025

Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.

Aktualizované: 9. 7. 2024 14:25

Škola Učiteľ
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková
Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 Ing. Ľuba Köböl
Bratislava, Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15 Ing. Dana Pospíšková
Bratislava, Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15 Ing. Zlatica Szabova
Bratislava, Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15 Ing. Radoslava Šaušová
Bratislava, Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodovskej 1 Ing. Viera Brillová
Bratislava, Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodovskej 1 Ing. Jarmila Klienová
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Filip Fedorko
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Alica Pšáková
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 Ing. Martina Matúšová
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 MVDr. Lenka Tomková, PhD.
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková
Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Monika Rolková
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Erika Píšiová
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová, MBA
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Pavel Ganecz
Liptovský Mikuláš, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 680/9 Mgr. Monika Hazuchová
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová
Michalovce, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Ing. Jaroslava Kizivatová-
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Eva Borovjáková
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Mgr. Sylvia Maladiová
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Šranková, PhD.
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková
Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Ivana Šimovcová
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske, Námestie SNP 5 Ing. Miroslav Gašparovič
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Ľudmila Nemčeková
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová
Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová
Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Mária Kredatusová, PhD.
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Jana Majirošová
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Tatiana Olujić
Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD.
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová
Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158 /5 Ing. Jana Mlynárová
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová
Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2 Ing. Martina Čelková
Žilina, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2 Ing. Martina Dolinová
Žilina, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2 Ing. Michaela Kanková
Žilina, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2 Ing. Lenka Miková