Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2021/2022

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené podľa dátumu prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2021/2022

aktualizované: 16. 4. 2021 19:52

Škola Učiteľ Počet tried
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová  5
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová  1
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Ing. Beáta Polláková  4
Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 PhDr. Zuzana Tkáčová  4
Michalovce, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Ing. Jaroslava Kizivatová  2
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová  2
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA 1