Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2019/2020

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2019/2020

aktualizované: k 3.7.2019 12:20

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
2 Bratislava, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Mgr. Katarína Némethová 2
3 Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20 Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 2
4 Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 Ing. Erika Ürgeová 1
5 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová 1
6 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Jana Večeríková 1
7 Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - KeSZSZ, Budovateľská 32 Ing. Andrea Hajabácsová 1
8 Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kemcová 1
9 Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Anna Šáriová 1
10 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiakova 3
11 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová 3
12 Kysucké Nové Mesto, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325 Ing. Jana Škulavikova 3
13 Levice, Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 Ing. Zuzana Šimeghová 2
14 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
15 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellova 1
16 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiova 1
17 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová 1
18 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková 1
19 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková 1
20 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Mária Lenčová 3
21 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová 3
40 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Alena Lipková 1
40 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová 1
40 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová 1
22 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 2
23 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 5
24 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 5
25 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 PaedDr. Martina Kušnírová 5
26 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová, PhD. 1
27 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
28 Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 5
29 Prešov, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34 Ing. Danka Kožlejová 3
30 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková 2
31 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská 1
32 Strážske, Stredná odborná škola, Mierová 727 Ing. Bc. Beáta Šepeľová 2
33 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková 1
34 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová 1
35 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D.S: Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing Ľudmila Ševčíková 2
36 Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek 1
37 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová 1
38 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 1
39 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Ing. Eva Sliacka 1
40 Zvolen, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 2