Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie

Každý žiak zapojený do programu Učebnica ekonómie a podnikania a registrovaný na portáli, má po splnení podmienok, nárok na udelenie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie. 

Jednou z týchto podmienok je aj absolvovanie centrálneho vstupného testu. Ten slúži na overovanie vedomostí žiakov pred začiatkom realizácie programu.

Žiakov môžu učitelia na portál registrovať v termíne od 1. septembra do 15. októbra 2023. V prípade, že žiakov zaregistrujú do online učebnice 16. októbra a neskôr, nebude im zadaný vstupný test a nesplnia tak jednu z podmienok na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie programu. (V programe však môžu bez problémov fungovať aj bez testovania.)

Centrálny vstupný test bude žiakom zadaný v pondelok 16. októbra 2023, od 07:00 h. Žiaci môžu test vyplniť kedykoľvek od 16. do 27. októbra 2023

Podmienky testovania
 • Test obsahuje 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu majú žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho je možné počas cca 12 dní od jeho zadania (viď dátum vyššie pre vstupný test a nižšie pre výstupný test).
 • Na jeho vyplnenie majú žiaci iba jeden pokus pri vstupnom teste a 3 pokusy (1 základný + 2 náhradné) pri výstupnom teste.
 • Test je úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. Výsledok vstupného testu nehrá pre udelenie certifikátu rolu. Zisťujeme vedomosti žiakov pred začiatkom práce s učebnými textami.

Na konci školského roka sa uskutoční centrálne výstupné testovanie v 2 termínoch:

 • 1. termín pre žiakov končiacich ročníkov – 22. 4. - 3. 5.  – na tento termín je žiakov (svoje triedy) potrebné prihlásiť do 18. 4.  – pripomienku učiteľom ešte pošleme v predstihu e-mailom.
 • 2. termín pre všetkých ostatných žiakov – 27. 5. – 7. 6. – v tomto termíne bude test zadaný všetkých študentom, ktorým nebol zadaný v 1. termíne, automaticky (netreba ich nikde prihlasovať).

Informácie k výstupnému vstupnému testovaniu dostanú učitelia ešte počas školského roka (pred testovaním) e-mailom.

Centrálne testovanie a nárok na certifikát
 • V programe Učebnica ekonómie a podnikania je absolvovanie centrálneho vstupného a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu, podmienkou na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie daného programu.
 • Len žiak, ktorí splní vyššie uvedené podmienky (ak nie je uvedené inak), má nárok na získanie tohto certifikátu.
 • Certifikát je vystavený na meno žiaka a zaslaný na e-mail žiaka zadaný v systéme.
 • Údaje o žiakoch (meno a priezvisko) pre vystavenie certifikátu, čerpáme výlučné z databázy žiakov, ktorých učitelia nahrali na začiatku školského roka do systému. Údaje o škole (je uvedená na certifikáte), čerpáme z profilu učiteľa,  zadaného v systéme (preto je dôležité, aby si ho učitelia priebežne kontrolovali a aktualizovali).
 • V prípade, že žiak neabsolvoval centrálny vstupný test a má záujem získať certifikát, je nutné, aby úspešne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly v príslušnom programe. Tieto otázky a úlohy mu opraví jeho učiteľ. Toto sa považuje za náhradu vstupného testu. Následne musí žiak aj úspešne absolvovať výstupný test. O náhrade vstupného testu, musí učiteľ emailom informovať príslušného programového manažéra, najneskôr do konca výstupného testovania. Žiak musí mať všetky kapitole vyriešené aj opravené učiteľom ešte pred ukončením výstupného testovania.