Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

 

 • Záujemca musí vyplniť prihlášku na vzdelávanie.
 • Prihlasovanie je otvorené od 1. do 22. októbra 2021. Prihlášku nájdete tu.
 • Kurzu bude realizovaný iba v prípade, ak sa naň prihlási minimálne 20 osôb. 
 • Vzdelávanie je spoplatnené sumou 99,-  € za osobu.
 • Vzdelávanie bude prebiehať od 2. novembra 2021 do 2. marca 2022, trvá spolu maximálne 4 mesiace. 
  • Účastník po vyplnení prihlášky obdrží emailom faktúru. Faktúry budú zaslané po 15. októbri 2021. 
  • Po úhrade faktúry, dostane účastník emailom informácie k registrácii do kurzu, pozri časť "Ako vzdelávanie prebieha". Tieto informácie budeme zasielať po 22. októbri 2021.
 • Kurz môže absolvovať iba účastník, ktorý uhradil faktúru za vzdelávanie v riadnej lehote jej splatnosti.
 • Ak sa účastník odhlási zo vzdelávania po úhrade faktúry a/alebo po jeho začatí uplatňujú sa tieto storno podmienky
 • Kompletné pravidlá a podmienky nájdete tu.