Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do kurzu

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na kalcevsky@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška na vzdelávanie - Základy finančnej gramotnosti

Prihláška na vzdelávanie je záväzná. Účastník odoslaním prihlášky súhlasí s podmienkami a priebehom vzdelávania,

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za vzdelávanie

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 99,- € za osobu. Tento poplatok bude hradený formou faktúry, až po jej doručení.  Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu osoby, ktorá prihlášku vyplnila. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy z poplatku:

  • Prvých 15 prihlásených účastníkov na vzdelávanie, získa zľavu vo výške 30,- €. Za vzdelávanie im tak bude fakturovaná suma 69,- € za osobu. Zoznam účastníkov je dostupný na tejto stránke.
           
ÚČASTNÍK

Uvedené údaje budú slúžiť pre vystavenie faktúry (ak neuvediete nižšie iné) ako aj pre vystavenie certifikátu v prípade úspešného ukončenia vzdelávania.

   
Adresa trvalého bydliska 
Kraj:    
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu. 

 

Iné fakturačné údaje
   
Ulica a číslo    
Mesto PSČ  
 
Email  
 

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

 
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

 

Dátum: 25.10.2021  07:18
Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

 

 Oboznámil som sa a súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávanie, kurz Základy finančnej gramotnosti.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do predmetného vzdelávania, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Ak ste skontrolovali správnosť vyplnených údajov, prihlášku môžete odoslať.