Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie

Každý žiak zapojený do programu Učebnica ekonómie a podnikania a registrovaný na portáli, má po splnení podmienok, nárok na udelenie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie. 

Centrálny výstupný test

Na konci školského roka sa uskutoční centrálne výstupné testovanie v 2 termínoch:

 • 1. termín pre žiakov končiacich ročníkov – 20. 4. – 4. 5. – na tento termín bolo žiakov (svoje triedy) potrebné prihlásiť do 16. 4.  
 • 2. termín pre všetkých ostatných žiakov – 1. – 12. 6. – v tomto termíne bude test zadaný všetkých študentom, ktorým nebol zadaný v 1. termíne, automaticky (netreba ich nikde prihlasovať).

Podmienky testovania - centrálny výstupný test

 • Test bude obsahovať 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu majú žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho bude možné vo vyššie uvedených termínoch.
 • Na jeho vyplnenie budú mať žiaci 3 pokusy (1 základný + 2 opravené).
 • Každé otvorenie testu sa počíta ako platný pokus.
 • Test je úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. 

Jednou z týchto podmienok je aj absolvovanie centrálneho vstupného testu. Ten slúži na overovanie vedomostí žiakov pred začiatkom realizácie programu.

Centrálny vstupný test, bol všetkým žiakom registrovaný k tomuto termínu v učebnici zadaný v pondelok 14. októbra 2019, od 07:00 h. Žiaci mohli test vyplniť kedykoľvek od 14. do 25. októbra 2019.

Podmienky testovania - centrálny vstupný test

 • Test obsahoval 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu mali žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho bolo možné počas 12 dní od jeho zadania (viď dátum vyššie).
 • Na jeho vyplnenie mali žiaci iba jeden pokus.
 • Test bol úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. Výsledok testu v tomto prípade nehrá pre udelenie certifikátu rolu. Zisťovali sme vedomosti žiakov pred začiatkom práce s učebnými textami.
Centrálne testovanie a nárok na certifikát
 • V programe Učebnica ekonómie a podnikania je absolvovanie centrálneho vstupného a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu, podmienkou na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie daného programu.
 • Len žiak, ktorí splní vyššie uvedené podmienky (ak nie je uvedené inak), má nárok na získanie tohto certifikátu.
 • Certifikát je vystavený na meno žiaka a zaslaný online e-mailom na e-mailovú adresu žiaka uvedenú v systéme po ukončení testovania.
 • Údaje o žiakoch (meno a priezvisko) pre vystavenie certifikátu, čerpáme výlučné z databázy žiakov, ktorých učitelia nahrali na začiatku školského roka do systému. Údaje o škole (je uvedená na certifikáte), čerpáme z profilu učiteľa,  zadaného v systéme (preto je dôležité, aby si ho učitelia priebežne kontrolovali a aktualizovali).
 • V prípade, že je na certifikáte vytlačené chybné meno žiaka/školy a je takto uvedené v systéme, JA Slovensko môže po žiadosti učiteľa vystaviť opravený certifikát. Takýto certifikát je spoplatnený sumou 5,- € za 1 ks (certifikát pre jedného žiaka).
 • V prípade, že žiak neabsolvoval centrálny vstupný test a má záujem získať certifikát, je nutné, aby úspešne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly v príslušnom programe. Tieto otázky a úlohy mu opraví jeho učiteľ. Toto sa považuje za náhradu vstupného testu. Následne musí žiak aj úspešne absolvovať výstupný test. O náhrade vstupného testu, musí učiteľ emailom informovať príslušného programového manažéra, najneskôr do konca výstupného testovania.